วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555

อยากเป็นนายร้อยต้องรู้อะไรบ้าง? ตอน2

จากตอนที่แล้วที่ได้กล่าวไปถึงข้อ 1 นั่นก็คือต้องรู้จักโรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจกันไปเบื้องต้นแล้ว ตอนนี้ก็มาถึงข้อ 2 ครับ นั่นคือ รู้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบเข้า

2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบเข้า

จากประสบการณ์ของผมเอง ซึ่งเคยเป็นทั้งคนสอบ มาเป็นคนสอนกวดวิชา รวมถึงเคยพานักเรียนไปสมัครสอบนั้น แต่ละโรงเรียนเหล่าทัพจะมีประกาศรับสมัครสอบออกมาในช่วงปลายเดือนธันวาคมจนถึงต้นเดือนมกราคมของทุกปี แต่ละเหล่านั้นจะกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบนั้นเหมือน ๆ กัน ซึ่งแอดมินพอจะสรุปคุณสมบัติสำคัญ ๆ ได้ดังนี้

2.1 เป็นชายโสด จบการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า อันนี้หมายความถึง กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 ก็ได้ ซึ่งหากกำลังศึกษาอยู่ การสมัครสอบนั้นต้องแนบใบรับรองจากโรงเรียนด้วยว่ากำลังศึกษาอยู่ (ติดต่อขอรับได้จากฝ่ายธุรการเลยครับ)

2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ โดยหลักการนับอายุจะไม่ดูวันเดือนที่เกิด จะดูเฉพาะปี พ.ศ.อย่างเดียว ยกตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ.2555 นี้ ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบ จะต้องเกิด พ.ศ.2555-17 = พ.ศ.2538 จนถึง 2555-14 = พ.ศ.2541 เท่านั้น หมายความว่า นักเรียนชั้น ม.3-4-5-6 ที่เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.38 เป็นต้นมา สามารถสมัครสอบได้ครับ

2.3 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา-มารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิดด้วย ยกเว้นแต่บิดาเป็นนายทหารและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

คุณสมบัติเบื้องต้นที่สำคัญมาก ๆ ก็มีดังที่กล่าวไปแล้วนะครับ ซึ่งรายละเอียดคุณสมบัติอื่น ๆ แต่ละเล่ากำหนดไว้แตกต่างกันเล็กน้อยมาก อย่างเช่น พิกัดน้ำหนักและส่วนสูง ซึ่งรายละเอียดตรงนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูได้จากระเบียบการใบสมัครสอบที่ไปซื้อได้ครับ ส่วนระเบียบการเบื้องต้นแอดมินได้รวบรวมไว้ให้ดาวน์โหลดกันไปได้เลยครับ ซึ่งขณะนี้ออกมาประกาศครั้งทั้ง 4 เหล่าแล้ว

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศโรงเรียนนายเรือเรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร.ประจำปี 55
คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศโรงเรียนนายเรืออากาศเรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทอ.ประจำปี 55
คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจเรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ สตช.ประจำปี 55
คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทบ.ประจำปี 55

ซึ่งปีนี้ รร.จปร.มีการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตด้วย ซึ่งเพิ่มเติมจากปีก่อน ๆ ที่รับสมัครทางไปรษณีย์และรับสมัครด้วยตนเอง

สำหรับการรับสมัครในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์จะเป็นการรับสมัครทางไปรษณีย์ ยกเว้นนายร้อยตำรวจซึ่งรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.เวลา 08.00 น. - วันที่ 2 มี.ค. เวลา 16.00น. ส่วนการไปสมัครสอบด้วยต้นเอง ทาง 3 เหล่าที่เหลือได้กำหนดไว้วันที่ 9-14 มีนาคมที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมืองครับผม

สำหรับการสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) ทั้ง 3 เหล่าได้ประกาศออกมาแล้ว มีดังนี้ครับ

  • 1 เม.ย. สอบนายเรืออากาศ
  • 2 เม.ย. สอบนายร้อย จปร.
  • 5 เม.ย. สอบนายเรือ
  • 6 เม.ย. สอบนายร้อยตำรวจ
  • ประกาศผลสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย.54 
  • ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการและรายงานตัว 17 เม.ย.54 ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ
หลังจากนั้นผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการทั้งหมดจะเข้าสอบรอบสอง ซึ่งประกอบไปด้วยการสอบพลศึกษา สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย แล้วจึงคัดเลือก (หรือคัดออก) จนได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วประกาศผลอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 27 เม.ย.54

เห็นไหมล่ะครับ การจะเดินทางตามความฝันนั้นมันไม่ง่ายเลย ต้องใช้ความตั้งใจอุตสาหะและกำลังใจเป็นอย่างมากกว่าจะผ่านไปยังเส้นทางที่ตนเองฝันได้ แต่มันก็ไม่ไกลเกินจริงหรอกครับ สุดท้ายนี้ผมไปเจอคลิปนึงในยูทู๊ป เกี่ยวกับเส้นทางการสอบเข้าเตรียมทหาร ใครสนใจก็ดูไว้เป็นกำลังใจกันนะครับ


สำหรับในตอนหน้า ผมจะมาแจกแจงว่า การสอบแต่ละรอบนั้น มันมีอะไรบ้างครับ ไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการ หรือการตรวจโรค ตรวจร่างกาย สัมภาษณ์ พร้อมแทรกประสบการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆของตัวเองลงไปด้วย อย่าลืมติดตามอ่านกันนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น